Bezplatná MHD v Prešove

Od 2. októbra 2023 stojí ročný cestovný lístok pre seniorov od 62 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov a obci Ľubotice 1 euro.

Ročný a trojmesačný cestovný lístok pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov a obci Ľubotice za 1 euro je možné zakúpiť od 1. septembra 2023. Tento lístok využíva už viac ako 4 000 mladistvých.

Prečo zavádzame bezplatnú MHD

Aké benefity to prinesie Prešovčanom?

Pomôžeme rodinám znížiť výdavky

Odľahčíme v Prešove dopravu

Priblížime Prešov smerom k zelenému mestu

Kde zakúpiť bezplatný lístok pre seniorov a mládež?

Lístok je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách DPMP v meste Prešov. Postup je rovnaký, ako pri kúpe štandardných mesačných, trojmesačných a ročných lístkov.

Z čoho mesto hradí bezplatnú MHD?

Posledné mesiace mesto spravovalo svoje financie veľmi dobre a novo nastavené procesy zefektívnili jeho hospodárenie. Z rozpočtu a podielových daní sme tak mohli pristúpiť k prvým krokom v téme bezplatnej MHD, a to umožniť ju pre seniorov a deti a mládež do 18 rokov.

Časté otázky

Odpovede na najčastejšie otázky zo sociálnych sietí.

Nie, pri aktuálnych cenách energií sa ceny iných lístkov nebudú zvyšovať.

Hranica bola nastavená podľa veku dovŕšenia dospelosti.

Obec Ľubotice prispela do rozpočtu na bezplatnú MHD zo svojich podielových daní ako jedna z oslovených obcí.

Dlhodobým cieľom je to, aby mal bezplatnú MHD každý obyvateľ Prešova. Ďalšou skupinou (po deťoch a senioroch) by mali byť držitelia preukazu ZŤP, avšak očakáva sa to až v ďalšom kalendárnom roku.

V takomto prípade je nutné, aby v predajni cestovných lístkov rodič doložil fotku dieťaťa, svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Deťom, ktoré už majú zriadenú kartu DPMP, bude stačiť táto karta. Ministerstvo vnútra SR do konca roka 2023 všetkým deťom do 15 rokov automaticky vydá občianske preukazy v rámci projektu Zdravie. To zjednoduší a uľahčí tento proces do budúcna.

Nie, bezplatná doprava platí iba v I. pásme.

Áno, v takomto prípade bude mať dieťa v meste Prešov bezplatnú MHD.